خانه / درباره ما

درباره ما

شرکت داده پردازان نیک نام ققنوس پارس

سهامی خاص

شماره ثبت: ۱۲۸۱۷

مدیر عامل: صیدا کریمی

رییس هیات مدیره: نغمه حجتی

نایب رییس هیات مدیره: علی حجتی

داده پردازان نیک نام ققنوس پارس