خانه / اخبار

اخبار

بازدید مدیران حوزه فناوری استان از مرکز تماس ۲۰۲۰ مخابرات گلستان

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات گلستان به همراه مدیر مخابرات منطقه گلستان از مرکز پاسخگویی ۲۰۲۰ در گرگان بازدید کردند. احمدی مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات گلستان به همراه شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان امروز از مرکز پاسخگویی ۲۰۲۰ در گرگان بازدید کردند. در این بازدید از زحمات …

بیشتر بخوانید »
داده پردازان نیک نام ققنوس پارس